Dringend een SLOTENMAKER uit UW REGIO nodig ? Besoin d'un serrurier à Bruxelles ?ONTKENNING

DETAILS

Rue de Lessines 29
B-1080 Bruxelles
BTW N °: BE0664738921
GSM : 0483 355 025
http://www.slotenmaker-sls.be

BESCHERMING VAN PRIVACY

De persoonsgegevens die u door middel van brieven, e-mails of de website aan ons verstrekt zijn opgenomen in de bestanden van de HLocks Locksmiths.

Uw informatie wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden buiten HLocks.

DIENSTEN EN INFORMATIE OP DE WEBSITE

Deze website is eigendom van HLocks. Het vertegenwoordigt de verschillende diensten die het bedrijf aanbiedt voor haar klanten. Het wordt regelmatig bijgewerkt op de best mogelijke manier. HLocks kan op elk moment de nauwkeurigheid van de door de website verstrekte informatie niet garanderen. Inderdaad, deze informatie kan te allen tijde worden gewijzigd tijdens het bijwerken.

VEILIGHEID

De slotmaker HLocks is erop toegewijd om zijn website zo goed mogelijk te beschermen tegen aanvallen van virussen en hackers. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen genomen, kan HLocks niet garanderen dat zijn pagina's op elk moment van virussen vrij zijn van virussen. Daarom adviseren wij u om antivirus software op elke website te gebruiken.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van de website, ontwerp, afbeeldingen, codes, handelsmerken en logo's zijn eigendom van HLocks, zijn agenten of leveranciers. Alle bezoekers moeten dit intellectuele eigendomsrecht respecteren. Het is derhalve verboden om de inhoud of de broncode van de site voor verkoopdoeleinden te kopiëren.

AANSPRAKELIJKHEID

Behalve in geval van opzettelijk handelen of grove nalatigheid, wordt de Hlocks-slotenmaker niet verantwoordelijk gesteld:

  • - Elk technisch probleem dat de bezoeker die deze site bezoekt, misschien tegenkomt.
  • - Niet-toegestane toegang door een derde of een onbekende persoon aan de inhoud, code of computer randapparatuur die verband houden met de HLocks-slotenmaker of de daaruit voortvloeiende schade.

RECHT EN JURISDICTIE

Informatie over de diensten en producten die op deze website worden verspreid en hun publicaties zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alleen de rechtbanken van de gemeente Luik zijn bevoegd om eventuele geschillen die verband houden met deze website, de informatie die op deze website wordt vermeld en hun gebruik door de bezoeker te beslissen.

ONTWERP VAN WEBSITE EN WEBMASTER

De website is gemaakt door Revelys SARL.

Website : http://www.revelys.com

ACCOMMODATIE

OVH

RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Code APE 6202A
BTW N °: FR 22 424 761 419
Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk.